GEMEENTEBLADGemeente Sittard-Geleen - besluit Hogere grenswaarde art. 110a lid 1 Wet geluidhinder verleend ; Engelenkampstraat 58 te Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure).

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Sittard-Geleen

Geplaatst op Lokaalnieuwssittardgeleen.nl op: 28-12-2023

  1. Bekendmakingen Sittard
  2. GEMEENTEBLADGemeente Sittard-Geleen – besluit Hogere grenswaarde art. 110a lid 1 Wet geluidhinder verleend ; Engelenkampstraat 58 te Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure).

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Engelenkampstraat Sittard Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Sittard

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen hebben de volgende Hogere grenswaarde ingevolge art. 110a lid 1 Wet geluidhinder verleend.Omschrijving activiteit(en): verlenen hogere grenswaardeLocatie: Engelenkampstraat 58 SittardVerzenddatum besluit: 21 december 2023Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemd besluit een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen, postbus 18, 6130 AA Sittard. Verzend dit bezwaarschrift per post. Persoonlijk afgeven in het gemeentehuis mag ook. Ten slotte bestaat de mogelijkheid een bezwaarschrift digitaal in te dienen via www.sittard-geleen.nl. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) vereist.Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende bevatten:- de naam en het adres van de indiener- de dagtekening- een omschrijving van het besluit- de gronden van het bezwaar.De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken na verzenddatum van het besluit.Wilt u meer informatie over wat men kan doen als men het niet eens is met een beslissing van de gemeente? Lees dan de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’. Daarin staat óf en hoe men bezwaar kan maken of beroep kan instellen tegen een gemeentelijke beslissing. De brochure is te verkrijgen via www.rijksoverheid.nl.

Unknown

 Lokaalnieuwssittardgeleen.nl Redactie

Lokaalnieuwssittardgeleen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Sittard-Geleen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Sittard-Geleen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.