GEMEENTEBLADGemeente Sittard-Geleen – Ontwerp bestemmingsplan – Watersley Sittard-Geleen

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Sittard-Geleen

Geplaatst op Lokaalnieuwssittardgeleen.nl op: 28-12-2023

  1. Bekendmakingen Sittard
  2. GEMEENTEBLADGemeente Sittard-Geleen – Ontwerp bestemmingsplan – Watersley Sittard-Geleen

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

( NL.IMRO.1883.BPWatersley-ON01)Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van 28 december 2023 tot 8 februari 2024, het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Watersley’ gedurende een periode van zes weken ter inzage ligt.Ter inzageHet ontwerpbestemmingsplan kunt u digitaal inzien via: www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt daar zoeken op de naam van het plan of op het identificatienummer van het plan: NL.IMRO.1883.BPWatersley-ON01U kunt tevens het ontwerp van het bestemmingsplan, bestaande uit verbeelding, regels en toelichting inzien van 28 december 2023 tot 8 februari 2024 bij de Stadswinkel Geleen (van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur), Markt 1 te Geleen.Zienswijzen:Gedurende de termijn dat het ontwerp ter inzage ligt, wordt u in de gelegenheid gesteld uw zienswijzen omtrent het ontwerp – bij voorkeur schriftelijk – aan het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen (Postbus 18, 6130 AA Sittard) kenbaar te maken.Nadat de ingebrachte zienswijzen zijn beoordeeld, zullen deze zienswijzen en de reactie van het College van Burgemeester en Wethouders daarop aan de gemeenteraad ter kennis worden gebracht en het bestemmingsplan aan de gemeenteraad ter vaststelling worden voorgelegd. Na de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag door degenen wiens belangen worden geschaad.

Unknown

 Lokaalnieuwssittardgeleen.nl Redactie

Lokaalnieuwssittardgeleen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Sittard-Geleen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Sittard-Geleen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.