GEMEENTEBLADGemeente Sittard-Geleen vastgesteld facetbeheersverordening ‘Archeologie’

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Sittard-Geleen

Geplaatst op Lokaalnieuwssittardgeleen.nl op: 28-12-2023

  1. Bekendmakingen Sittard
  2. GEMEENTEBLADGemeente Sittard-Geleen vastgesteld facetbeheersverordening ‘Archeologie’

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van gemeente Sittard-Geleen maken bekend dat door de gemeenteraad bij besluit van 13 december 2023 het facetbeheersverordening ‘Archeologie’ (identificatienummer NL.IMRO.1883.BVFacetArcheologie-VG01) ongewijzigd is vastgesteld. Dit betreft de bekendmaking op grond van artikel 3.38 Wet ruimtelijke ordening Het vastgestelde besluitFacetbeheersverordening ‘Archeologie’De gemeente Sittard-Geleen heeft op 15 november 2012 haar Beleidsnota ‘archeologie en monumenten Gemeente Sittard-Geleen’ vastgesteld. Hiermee komt de gemeente Sittard-Geleen haar wettelijke verplichtingen ten aanzien van archeologie na en creëert de gemeente duidelijkheid over de omgang met archeologische waarden in het gemeentelijk grondgebied. Onderdeel van de beleidsnota is de archeologische beleidskaart. Op deze kaart zijn de verschillende archeologische waarden en verwachtingen ingedeeld in diverse categorieën. Aan de categorieën zijn voorwaarden verbonden met betrekking tot archeologisch onderzoek. Deze voorwaarden kunnen worden vastgelegd in beheersverordeningen. Deze voorwaarden waren echter nog niet juridisch-planologisch voor het gehele grondgebied van de gemeente op die manier vastgelegd of zijn op onjuiste wijze vastgelegd in een beheersverordening.Om ervoor te zorgen dat de regels ten aanzien van archeologische waarden en verwachtingen in het gehele grondgebied van de gemeente gelden en eenduidig zijn, en ter voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet, is deze facetbeheersverordening ‘Archeologie’ vastgesteld. Het ontwerp van deze beheersverordening heeft van 20 mei 2022 tot 1 juli 2022 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend met betrekking tot het ontwerp. TerinzageleggingDe beheersverordening met inbegrip van bijbehorende stukken zijn ook in te zien langs elektronische weg, via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl , identificatienummer NL.IMRO.1883.BVFacetArcheologie-VG01. U kunt tevens de beheersverordening, bestaande uit verbeelding, regels en toelichting inzien van 28 december 2023 tot 8 februari 2024 bij de Stadswinkel Geleen (van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00), Markt 1 te Geleen. Op vrijdag 29 december is de stadswinkel om 12.00 uur gesloten. InwerkingtredingDe beheersverordening treedt op 28 december 2023 in werking.

Unknown

 Lokaalnieuwssittardgeleen.nl Redactie

Lokaalnieuwssittardgeleen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Sittard-Geleen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Sittard-Geleen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.